การฝึกต่อขนตากับกระดาษ

การฝึกต่อขนตากับกระดาษ

การฝึกฝน คือคุณสมบัติที่ดีของการพัฒนา ที่ แลชเพอทิส เราเน้นคุณภาพเป็นการสอนที่เห็นผลจริง วัดผลได้

การฝึกต่อขนตากับกระดาษยังคงเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อนักเรียนผ่านการเรียนรู้หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นการต่อขนตาด้วยเทคนิคพิเศษ 3D หรือ 6D ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งในการเรียนการสอนในคลาส จะมีการสาธิตต่อขนตาและการฝึกฝนต่อขนตากับหุ่น รวมไปถึงเริ่มต้นฝึกครั้งแรก ด้วยการฝึกต่อกับกระดาษ เนื่องจากการฝึกกับกระดาษเป็นสิ่งทีจำเป็นเบื้องต้นที่ต้องฝึกให้ผ่านก่อนการฝึกอย่างอื่น เพราะฉะนั้นการฝึกกับกระดาษจึงเป็นสำคัญที่แลชเพอทิสให้ความสำคัญเบื่องต้น

 

แลชเพอทิสเน้นเป็นการปฏิบัติจริงในสิ่งที่เรียนมาซึ่งการปฏิบัติย่อยๆ ก็จะเป็นการกระทำซ้ำๆ จุดมุ่งหมายสำคัญของการฝึกปฏิบัตินั้น เพื่อลงมือกระทำจริงและเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

วัตถุประสงค์ที่มีการฝึกกับกระดาษ

 1. เพื่อให้ได้มีประสบการณ์ตรง ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น
 2. เพื่อให้เกิดทักษะและเกิดการเรียนรู้ที่คงทนมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อลดความเบื่อหน่ายและสร้างความตื่นตัวให้กับนักเรียน
 4. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ประเมินตนเองว่าทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้หรือไม่
 5. เพื่อให้ครูสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการสังเกตผลงานของนักเรียนที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ
 6. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและเกิดความชำนาญในสิ่งที่ได้ฝึกปฏิบัติซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในสิ่งที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

การฝึกฝนต่อกับกระดาษ จึงถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงก่อนการปฏับัติกับหุ่น หรือคนจริง โดยจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางแลชเพอทิส จึงนำการเรียนโดยเน้นปฏิบัติมาใช้เป็นแนวทางหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด  และ มุ่งหวังเพื่อการพัฒนาของนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ดีขึ้นจนสามารถ นำไปประกอบอาชีพได้จริงอีกด้วย

ผลที่ได้รับจากการฝึกฝนต่อขนตากับกระดาษ มีดังต่อไปนี้

 • ฝึกฝนให้ผู้เรียน ต่อขนตาได้องศาที่ตรงและขนานกัน เพื่อความสม่ำเสมอของระยะโคนขนตา
 • ฝึกฝนเรื่องของความเร็ว ทำให้สามารถจับเวลาและจำนวนเส้นที่มากขึ้น
 • ฝึกฝนความคล่องตัวและการควบคุมน้ำหนักของมือในการจับ Tweezer
 •  เหมาะสำหรับการฝึกฝนของผู้ที่เริ่มต้น ไม่มีประสบการณ์ในการต่อขนตามาก่อน
 • ถ้าสามารถฝึกกับกระดาษได้สวยงาม จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดีขึ้น เพราะจะทำให้ดวงตาที่ได้รับการต่อดูสวยงามและโดดเด่นจากองศาที่พอดี
 • ฝึกให้ผู้เรียนควบคุมปริมาณของกาวที่ใช้ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป  ทำให้ขนตาที่ต่อมีความสะอาดและเป็นธรรมชาติ ไม่เกิดการจับตัวเป็นก้อน
 • เพื่อฝึกฝนสมาธิ ความนิ่งการต่อกับกระดาษจะทำให้ผู้เรียนใจเย็นขึ้น เพราะผู้เรียนจะสามารถเห็นข้อผิดพลาดจากแผ่นกระดาษที่ใช้ฝึก และพัฒนาการต่อในครั้งต่อไปได้ดีขึ้น

สนใจสมัครเรียน >>> คลิ๊ก

สอบถาม>>> Facebook หรือ Line

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *